Препоръки за подобряване на гражданското участие в процеса на актуализиране на правната рамка на кооперативните структури в българия

Всички НИЕ, граждани на Република България, искаме по-добро управление във всички сфери. Всички НИЕ искаме гласът ни да бъде чуван и мнението – зачитано. Използваме ли обаче всички механизми, които ни се предоставят за за подобрим процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство, с оглед подобряване на гражданското участие в тези процеси, с цел открито и прозрачно управление и превенция от лоши практики при взимане на решения?

Настоящият проект представлява интегрирана инициатива за граждански мониторинг и контрол върху действията на администрацията. Предвижда се регулярна оценка от страна на кооперативните сдружения и гражданите и потребителите на административни услуги.

Затова се обръщаме към всички вас с апел да дадете сега Вашето мнение!

Обърнете внимание на документа „ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПРАВНАТА РАМКА НА КООПЕРАТИВНИТЕ СТРУКТУРИ В БЪЛГАРИЯ“. Този документ е изготвен от експертите по Проекта на база резултатите представените в Докладите теоретични постановки, извършените проучвания, анализи, анкети и срещи със заинтересовани лица.

Очакваме вашите мнения, коментари и допълнения относно направените Препоръки чрез онлайн формата за подаване на предложения.

Надяваме се да бъдете активни, защото бъдещето зависи и от нашите инициативи, мнения и препоръки!

Препоръките може да изтеглите от тук.

Он-лайн форма за подаване на предложения

    Галерия