Контакти

Председател
д-р ик. инж. Петър Нейчев
тел.: +359 882933400
e-mail: chairman.neichev@gmail.com

Зам. председател
Петър Арнаудов
тел.: +359 888236161
e-mail: arnaudov@nachala.bg

Изпълнителен директор
Иван Попов
тел.: +359 882 933 519
e-mail: baccom.office@gmail.com

Изпълнителен директор
Гинка Милушева-Калайджиева
тел.: +359 882933555
е-мail: baccom.office@gmail.com